Bogøyvær består av de to øyene Bogøy og Smaløy, sammenbundet meden hengebru. I dag bor de ca 20 personer på Bogøya, men de har både eget lefsebakeri, pub og restaurant! Nekolai Dahl fra Trondheim anla under krigen et mottaksanlegg for hval her. Den største hvalen som ble tatt i land målte 81 fot.