Den eldste kirka er Dolm kirke på Dolmøy og er det eldste eksisterende byggverk på Hitra. Utvendig på skipets nordøstre hjørne stikker det steiner ut av muren, noe som tyder på at det har vært et tilbygg her. Den er bygget i romansk stil med rundbuer og tykke steinvegger. Portalene i kirken er svært enkle og med rette overliggere. Koret har sørportal med innfatning av huggen kleberstein, men i kirkeskipets portaler, mot nord og sør, er det ikke brukt huggen stein. Koråpningen er firkantet og vid. Korgulvet kan opprinnelig ha vært en meter lavere enn gulvet i skipet. Kirkerommet har flat himling, skifergulv og hvitkalkete vegger. Innredningen er av nyere dato. Alterbildet er et glassmaleri over alteret i korvinduet mot øst. Bildet er fra 1992 og heter “Korset som reises fra mørket til lys”. Kunstneren er Oddmund Kristiansen, som også har stått for glassmalerier i Nidarosdomen: i Mikaelskapellet, Mariakapellet, Olavskapellet, og Vestfronttårnet.

På grunn av skader etter stormer, lynnedslag og brann hele 6 ganger lar det ikke gjøre å tidfeste kirka eksakt. Den er bygd en gang etter 1450 men før reformasjonen i 1537. Dolm var hovedkirke for Hitra, Frøya og Hemne prestegjeld fram til Hemne og Frøya skilte seg ut som egne prestegjeld i 1870-åra. Da kirka brant ned til grunnen i 1920, ble det bestemt å bygge ei ny kirke for Hitra på Melandsjø.