Kommunesenter for Hitra kommune fra sammenslåinga i 1964. Her fantes kun rådhus, sentralskole, meieri, kirke, ferjeleie over til Fjellværøy og et fåtall butikker.

I dag framstår Fillan som et fullverdig kommunesenter med to kjøpesentra, mediahus, kontorfunksjoner for flere offentlige etater, videregående skole, idrettshall og idrettspark og små –og mellomstore bedrifter. På Hitra helsetun finner man alle helsefunksjoner under ett og samme tak. Kystmuseet i Sør-Trøndelag kjøpte Hitra Meieri i 1995. Museet består av flere utstillinger, museumsbutikk, flerbrukssalen Meierisalen og turistinformasjon. Fillan har de siste årene også blitt et foretrukket bosted.