Foto Marcin Szpryngiel

Stifltelsen Halten – Nekolai Dahls Minne er en selveiende stiftelse. Dets primære formål er å stå som eier av fiskeværet Halten og de øyer og eiendommer som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte i forbindelse med etablering av stiftelsen. De skal videre ha sim formål å vedlikeholde og utvikle øygruppa og fiskeværet Halten til et aktivt og levende kulturminne, samt tilrettelegge for fiskeri. Stiftelsen ble etablert i 1991. Deltakere i stiftelsen er blant annet Sør-Trøndleag fylkeskommune og de 7 kystkommunene i fylket ved siden av flere private interessenter.