Oppdrettsanlegg på Hitra. 

Hitra Kysthavn og Industripark ligger på Jøstenøya midt i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund, og er dermed et naturlig trafikk- og logistikknutepunkt. Her ønsker Hitra kommune å utvikle eksisterende og etablere ny næringsvirksomhet.

Visjonene for området er mange – fra reiselivsvirksomhet til havbruksrelatert industri, med for eksempel bearbeiding og eksport av laks og annen sjømat til Europa.

Fra 1. januar 2011 ble Hitra kommune en del av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH). Dette samarbeidet innebærer at KNH skal ivareta ansvaret for planlegging, utbygging og drift av kaianlegg og havneinnretninger i Hitra kommune. Hitra kommune vil etablere et fremtidsrettet og bærekraftig miljø med bedrifter på Jøstenøya. Den gunstige beliggenheten, sammen med kai- og havnefasilitetene, gir store muligheter for næringsutvikling i regionen og den enkelte bedrift. Våre vyer er at Jøstenøya skal fremstå som det mest komplette industri- og logistikkområde for marin sektor i Midt-Norge.

Kysthavna og Sandstad Hurtigbåtterminal ble åpna 16. oktober 2014.