Her er det ikke lenger noen fastboende. Folk har likevel vært flinke til å ta vare på bebyggelsen her, og øya er flittig brukt av utflyttere og turister.

I Lamøyvågen står det en bauta som ble reist i 1990 som et 50 års minne om gulltransporten. Ca en tredjedel (ca 18 tonn) av Norges Banks gullbeholdning ble omlastet til M/K Alfhild fra Svellingen og M/K Stølvåg fra Uttian i de første okkupasjonsdagene i 1940 til Tromsø. Gullet kom med båter fra Gjemnes via Tustna på Møre og via Titran på Sør-Frøya før de kom til Inntian. Norges Bank bidro med midler til reisningen av bautaen.