De to øyene Måøy og Gårdsøy, samt Store og Lille Aursøy og Gjetøy utgjør i dag det vi kaller Mausund. De tre sistnevnte øyene ble knyttet sammen med resten av Mausund med bru i 1980. Bebyggelsen ligger sammenklemt mellom bergknausene i le for fallgarden like utenfor mot storhavet. Trærne her ble plantet på slutten av 70 tallet.

Mausund var trolig befolket allerede i steinalderen \, fra jernalderen er det gjort gravfunn på øya. Væreierperioden sluttet i 1901, da Kristiansundkjøpmannen Astrup solgte Mausund til 14 oppsittere. Ca 300 fastboende innbyggere. Fiskarkvinnelaget ”Bølgen” var primus moter for å skaffe øya veilys. Den siste stordugnaden var bygginga av svømmehallen.

Hvert år arrangeres både Skjærgårdsfestival og Havfiskefestival. Og når hjemmelaget spiller seriekamp på ”Varden” er det høy temperatur blant gamle og unge supportere rundt stadion.