Her ligger gamle fiskefabrikken. Det ble bare kalt ”Fryseriet”. Her var det fiskemottak, lakseslakteri, foredling. Her har det vært mange eiere og drivere – Frøya Fiskeindustri, Frøya Holding, Hydro Seafood og sist det nederlandske firma Nutreco (senere kjøpt av Marine Harvest). I dag driver Frøya Næringspark her. Mange småbedrifter har sine lokaler her.