Marine Harvest sin lokalitet Korsholman, ved Torsøya vest i Dolmsundet. 

Vi kan nok takke næringslivet i regionen for den rivende utviklinga. Det var jordbruk og fiske som var hovednæringa her ute fram til industrialiseringen av landet startet.

Fiskebonden var et kjent uttrykk. Mannen drev kystfiske og kunne på vinteren dra helt til Lofoten på skreifiske og være borte fra heimen i flere måneder mens kona styrte heimen med barn, svigerforeldre og dreiv gården.

Etter hvert som det ble etablert bl.a. skipsverft, sildefabrikker, hermetikkfabrikker, krabbefabrikker på Frøya og Hitra flyttet folk fra gårdene ute i øyene, bygde seg hus og begynte å jobbe i fiskeindustrien.

Så startet oppdrettseventyret i øyregionen. Arne Ratje og brødrene Grøntvedt på Hitra begynte å teste ut oppdrett av ørret og laks. I dag vet vi at det ble en suksess for landet. Det har blitt et av landets viktigste næring utenom olje –og gassindustrien. Den største næringa i regionen i dag er marin sektor og havbruksnæringa. Salmar på Frøya og Marine Harvest og Lerøy på Hitra er de tre største havbruksbedriftene i regionen. Seashell på Dyrøy på Frøya leverer sjømat av meget høy kvalitet og er også en betydelig aktør.

Det er ikke enkelt å beskrive med få ord hvor mange tonn oppdrettslaks som blir produsert her ute. Men hvis vi sier at Lerøy alene kan holde hele Trondheims befolkning med middag 365 dager i året, så kanskje dere forstår omfanget. Regionen står for rundt 50 % av eksportverdien i Sør-Trøndelag og det går 5 fulle trailerlass med laks ut av regionen pr. time! En arbeidsplass i havbruksnæringa genererer 2 arbeidsplasser i annen næring.

Vi har ikke hender nok, og må importere arbeidskraft utenfra. Hele 53 nasjonaliteter er bosatt på Hitra og Frøya. Det bor rundt 4500 fastboende på hver av øyene. Vi er også en foretrukket region innfor fisketurisme og vi har på Hitra rundt 2300 fritidseiendommer på Hitra. Vil dere vite mer om havbrukseventyret her ute, vil havbruksutstillingene på Sandstad Hurtigbåtterminal på Hitra være et klokt sted å besøke.

Disse verdiene skaper gode inntekter til regionen, som igjen bidrar til en trygg og god region å bo og leve i. Det betyr også at vi kan ha oppvekstsenter i grendene. Dette gir trygge og gode oppvekstvilkår for barna våre.