Frøyas første prestegård. I dag restaurert og modernisert og brukes til overnatting og ferieopphold. Frøyas største besetninger av villsau finnes her.

Funn fra steinalderen.