Sandstad kirke er innviet 11. juli 1888. Tegningene som ble benyttet ved kirkebyggingen er de samme som ble benyttet da Hallaren kirke på Frøya ble satt opp sju år tidligere. Kirka ble bygget på en tomt fra gården Sandstad, og med kirka ble bygdas kultursentrum flyttet hit.

I 1909 ble fylkesvegen mellom Børøysund og Hamn åpnet, noe som gjorde landverts forbindelse enklere, blant annet til kirka, og det ble vanligere å ta seg dit med hest og karjol. Andre uten hest eller veg måtte fremdeles ro. På kirkegården i tilknytning til kirka er det reist en støtte til minne om lokale krigsseilere.stad kirke Det var sjøveien folk ferdes. Den første veien på land ble bygd først i 1849-50. Det var postveien mellom Hamn på Inn-Hitra og Hopsjø på Melandsjø.