Frøyas eneste gravfunn fra jernalderen, ei kvinnegrav fra omkrig 800 e.Kr. En mengde funn også fra middelalderen. Også andre forhold kan tyde på at Strømøya var en storgård eller et høvdingesete i vikingetida og middelalderen.