Sulsværet er ei øygruppe i frontlinjen ut mot storhavet. Været har fra gammelt av hatt en svært tett bebyggelse. Jordressursene synes beskjedne likevel var det fram til omkring 1940 mange kyr og sauer på Sula. Sula var som de fleste allmenninger kongsgods i gammel tid, seinere eide erkebiskopen Sula. Etter reformasjonen ble Sula på nytt krongods, men fra 1660 åra begynte så væreiertida som varte helt til 1939. Koch-slekta satt som væreiere på Sula i nærmere 200 år. Inngifte til familen Parelius på Hopsjøen. Sula fyr fra 1909.