Dette område var tidligere et slags sentrum og trafikk-knutepunkt mellom øyrekka og Fast-Frøya. Da de gamle fiskeværene Titran og Sula ble lagt ned på 1700-tallet, ble Sletta valgt som nytt kirkested. Den første kirka ble bygd i 1755. Den nåværende er den tredje i rekken.

Da Frøya ble eget prestegjeld og egen kommune i 1877, ble Rottingen innkjøpt til prestegård. ’Senere ble det bygd ny prestebolig på Stølan. Da Frøya fikk egen lensmann i 1886, holdt også han til her i kretsen. Det første poståpneriet på ’Frøya kom til dette område i 1867. Den første skolebygningen i 1860 åra og jordmor fra ca 1883, lege fra 1895 og bank fra 1917 var også i dette område.

Flere av tingen i kirkesamlinga på Vitenskapsmuseet i Trondheim skriver seg fra Sletta kirke og er fra slutten av middelalderen. Gammelkirka på Sletta stod opprinnelig på Sula. Man antar at de gamle gjenstandene fulgte med da kirka ble flyttet til Sletta midt på 1700 tallet. Figurene ble sendt inn til museet da gamle Sletta kirke ble revet i 1882.

Det finnes 3 helgenskulpturer fra middelalderen. En forestiller St.Olav stående på en drakeliknende figur med menneskehode. *I høyre hånd har han holdt ei øks. I venstre hånd har han trolig holdt et drikkebeger med lokk. Skulpturen er malt, men den fargen den har i dag er ikke den opprinnelige. En annen helgenfigur forestiller også St.Olav og den tredje er en Anna-sjøl-tredje-figur. Den viser Anna, som var jomfru Marias mor, og Maria med Jesusbarnet. De eldgamle figurene fra Sula-kirken som fikk plass i Slettakirka kan du nå se på Vitenskapsmuseet i Trondheim.