I 1902 solgte eierne av gården Daløya de to store myrene Setermyra og Kvistamyra til Viggo Drewsen og Ola Løchen. Sistnevnte var borgermester i Trondheim. Disse hadde til hensikt å starte en torvfabrikk. Den ble rigga opp i 1907. Kjernen i hele anlegget var en innretning som bestod av ei dampmaskin med stimkjel og ei torvkvern. Så bygde de en fast sporbane (jernbane) fra Kvistamyra og innover til Setra ved Veisfjorden. På den skulle torva føres med til sjøen. Maskina som kjørte torva ned til Setra med var et primitivt lokomotiv. Det var en 7-hesters «Dan» oljemotor som var montert på et understell av 4 jernbanehjul. Lokomotivet som kjørte torva med til utskipningsstedet ble ført av Josefine Nordskag, som dermed bel Frøya og Norges første kvinnelige lokfører.