Den største og viktigste av gårdene i dette område fra mellomalderen av var Uttian. Gården hadde mye av den mineralrike og sjødrenderende sandjorda som den tids gårdbrukere var avhengig av. Uttian ser ut til å ha vært et slags administrasjonssete. Uttian hadde omkrig 1970 nedgang i folketallet og var trua av avfolkning. I 1974 ble øya landfast og optimismen og folket kom tilbake.