Generelle betingelser for overnattinger ved Dolmsundet hotell Hitra.

 

1. GENERELT

Du og Dolmsundet hotell avtaler vilkårende for leie av overnattingsenhet. Hvis det ikke er avtalt noe spesielt, gjelder de følgende reglene. Konferanser, grupper og selskaper har spesielle regler.

 

2. BESTILLING OG BEKREFTELSE

En bestilling er bindende idet den bekreftes og du har mottatt et bookingnr. Dette kan skje muntlig, skriftlig eller via bookingsystemet. Ved bestilling må du oppgi navn, telefonnr og epostadresse, ankomst- og avreisetidspunkt, samt hvordan betaling skal skje. Det gjelder ulike regler for ulike priskategorier, se detaljert prisinformasjon. For å bo og bestille en overnatting på Dolmsundet hotell må du ha fylt 18 år. Du som reserverer rom for personer under 18 år er ansvarlig, uansett om du bor på rommet sammen med den mindreårige eller ikke. Av sikkerhetsmessige grunner tillater vi kun våre ansatte og innsjekkede gjester adgang til hotellrommene og andre bestilte lokaler.

 

3. ANKOMST OG AVREISE

Hotellrommet står til din disposisjon fra kl 14.00 på ankomstdag. På avreisedagen må rommet forlates senest kl 12.00. Rommet er reservert for ankomst senest kl 18.00. Kommer du senere, må du varsle hotellet på forhånd.

 

4. AVBESTILLING OG UTEBLIVELSE

For priskategorien "Vår beste pris"/"Best rate" gjelder rabbatert pris på web. Bestilling kan skje til og med ankomstdagen. Bestillingen kan ikke endres, refunderes eller avbestilles. Kredittkortet belastes ved bestilling.

For priskategorien "FLEX"/"Flex-rate" kan bestilling skje til og med ankomstdagen. Reservasjonen kan avbestilles fram til dagen før ankomst. Reservasjonen kan endres fram til kl. 18.00 på ankomstdagen. Betaling skjer i forbindelse med oppholdet.

Avbestillingsreglene varierer avhengig av hvilken pris du har valgt. Les den detaljerte prisbeskrivelsen nøye, den finner du på våre nettsider. Hvis ikke annet er avtalt ved bestilling, eller den priskategorien du har valgt har andre regler, skal avbestilling skje senest dagen før ankomstdag. Hvis du uteblir eller avbestiller for sent, må du betale for ett døgn pr bestilt rom. Hvis hotellet har hatt spesielle kostnader forbundet med bestillingen din, må du dekke disse.

 

5. TIDLIG AVREISE OG OPPHOLD PÅ UBESTEMT TID

Hvis du har bestilt for en bestemt tidsperiode, men forlater hotellet før dette, må du betale samme erstatningsbeløp som ved sen avbestilling. I tillegg til prisen for den perioden du har bodd på hotellet, må du betale for ett døgn ekstra. Hvis du bor på hotellet på ubestemt tid og forlenger besøket ditt med ett døgn om gangen, må du melde fra om avreisen innen kl. 18.00 dagen før. Hvis ikke må du betale for ett ekstra døgn. Hvis hotellet ikke lenger har mulighet til å la deg disponere rommet, har du rett til å få vite dette innen kl. 18.00 dagen før planlagt avreise.

 

6. HOTELLETS PLIKTER OG DINE ØNSKER

Hvis Dolmsundet hotell ikke kan tilby deg et rom som avtalt, har du rett til, uten merkostnader, å få et tilsvarende eller bedre rom på hotellet, sekundært på et hotell med samme standard. Presiser dine ønsker når du bestiller, så er du sikker på at hotellet har de fasilitetene du trenger. Alle rom og enheter på Dolmsundet hotell er røykfrie.Ved en eventuell overtredelse av røykeforbudet har hotellet rett til å belaste deg for dette. Ønsker du å ha med et husdyr, meld fra om dette når du bestiller.

 

7. BETALING

Noen priskategorier krever forskuddsbetaling. Les den detaljerte prisinformasjonen. Dette beløpet avregnes mot sluttregningen. Hvis du avbestiller rommet uten å ta hensyn til avbestillingsfristen, har hotellet rett til å beholde bookingavgiften/forskuddsbetalingen. For øvrig gjelder det at hotellregningen skal betales når du får den, som regel ved ankomst på hotellet. Dolmsundet hotell tar de vanligste betalingskortene. Hotellet er imidlertid ikke pliktig til å akseptere betalingskort, sjekker, kuponger eller utenlandsk valuta hvis hotellet ikke har tilbudt seg nettopp dette.

 

8. OPPBEVARING, VERDISAKER OG BAGGASJE PÅ ROMMET

Hotellet har i henhold til loven rett til å, som en sikkerhet for tilgodehavende hos gjester, holde tilbake reisegods og i noen tilfeller, etter spesifikke regler, endog selge det. Verdisaker kan som regel oppbevares i hotellets safer. Forlat ikke bagasje uten tilsyn i lobbyen. Hotellet kan oppbevare bagasje i et avlåst bagasjerom. Hotellet har ansvar for at dine eiendeler ikke blir stjålet når de oppbevares i hotellets avlåste rom, som safer og spesielle bagasjerom. Er dine eiendeler av spesielt høy verdi, plikter du å opplyse hotellet om dette – ellers er ikke hotellet erstatningspliktig for den fulle verdien av dem. Hotellet har ingen plikt til å oppbevare eiendeler som er av høy verdi. Hotellet har ingen streng ansvarsplikt overfor eiendeler som du oppbevarer på hotellrommet.

 

 

9. DIN EGEN SIKKERHET

Gjør deg kjent med hvor nødutganger, alarmknapper og branslukkere finnes. Se etter detaljer i informasjonen på innsiden av døren på hotellrommet, samt oppslag i resepsjonen og fellesområder.

 

10. ANSVAR FOR SKADE

Bestilleren står ansvarlig for skade som påføres hotellet eller innleide arrangører som følge av uaktsom eller forsettelig opptreden av deltakerne.

 

11. KLAGER

Verken bestilleren eller hotellet aksepterer klager fra deltakerne som ikke er framsatt så snart som mulig og senest innen avreise.

 

12. FORCE MAJEURE

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll, f.eks. streik, lockout, brann etc., som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

 

13. VERNETING

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag, eller mellom gjester og hotellet, skal behandles etter norsk rett. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet, skal hotellets eiendoms verneting gjelde