Kunnskap er trygghet

1. ORIENTER DEG PÅ ROMMET

 • Studer rømningsplanen som sitter på døren.
 • Finn nærmeste rømningsvei, f.eks trapp eller utgangsdør.
 • Undersøk hvor alarmknapper og slukkeutstyr er.

2. HVIS DU OPPDAGER BRANN ELLER BRANNLUKT

 • Varsle resepsjonen eller ring 112 - fra et sikkert sted.
 • Hvis korridoren er røykfylt - bli på rommet.
 • Ta med romnøkkelen når du forlater rommet - du kan støte på røyk på bli tvunget tilbake.
 • Hvis brannen er liten - slukk med slange som finnes i korridoren.
 • Hvis du ikke kan slukke - lukk døren til rommet som brenner

3. HVIS ALARMEN GÅR

 • Forlat rommet hvis korridoren er fri for røyk.
 • Møteplass ved evakuering er parkeringsplass v/hovedinngang hotell.
 • Ta med romnøkkelen og kom deg ut via nærmeste rømningsvei.
 • Ikke bruk heisen.

4. HVIS DU IKKE KAN FORLATE ROMMET

 • Ring resepsjonen eller (0) 112 og fortell at du fortsatt er på rommet.
 • Tett igjen ventilasjonsåpninger og dørsprekker med våte håndklær.
 • Flytt alt brennbart bort fra vinduet.
 • Vis deg i vinduet - tiltrekk oppmerksomhet.
 • Hvis rommet blir røykfylt, åpne vinduet og luft.
 • Ikke hopp - vent på redningsmannskapets instruksjoner!
 • Du ser bedre og puster bedre nær gulvet i et røykfylt rom. 

 


Knowledge is safety

1. WHILE SETTELING INTO YOUR ROOM - FIND YOUR BEARINGS!

 • Study the evacuation plan on the door.
 • Make a mental note of where the nearest emergency exit is.
 • Make a mental note of where the alarm and fire extingusiher are.

2. IF YOU DISCOVER A FIRE OR SMELL SMOKE

 • Alert the hotels staff or telephone the emergency number - 112 - from a safe place.
 • If the corridor is filled with smoke, stay in the room
 • Take the room key with you if you leave the room. You may need it to return if your escape is blocked or another obstacle.
 • If the fire is small and limited - use the fire hose in the corridor
 • If it is not possible to extinguish the fire, close the door of the room that is on fire.

3. IF THE ALARM RINGS

 • Leave the room if the corridor is free of smoke.
 • Assembly point of evacutaion is the parking lot in hotels front. 
 • Take the room key with you and make your way to the nearest emergency exit.
 • Do not use the lift. 

4. IF YOU CANNOT LEAVE THE ROOM

 • Telephone the front desk or 112 and say that you’re still in the room.
 • Block ventilation grills and gaps under doors with wet towels.
 • Move all inflammable materials away from the windows.
 • Stand near a window and try to attract attention from the outside.
 • If the room starts to fill with smoke, open a windows.
 • Do not jump - wait for instructions from the emergency services.
 • In a smoke-filled room you will be able to see better near the floor. 

Samlingsplass ved evakuering

Samlingsplass ved evakuering