Storstraumen - Barmfjordens hovedinnløp

Storstraumen er en svært sterk tidevannsstrøm i innløpet av Barmfjorden. Den har til alle tider vært beryktet for båtfarende, og med sin voldsomme kraft kan den godt velte en robåt. 

Når tidevannet skal inn og ut av Barmfjordbassenget skapes den sterke Storstraumen.

Månen, flo og fjære. 

Månen sin tiltrekningskraft på havet forårsaker flo og fjære, og når de 2-3 øverste meterne av Barmfjorden skal tømmes inn og ut gjennom den smale terskelen ved innløpet skapes Storstraumen. 

Barmfjorden har også to mindre innløp, Småstrauman og Glaupa. Disse er ikke farbare med båt. 

Berytet for båtfarere

Storstraumen har vært så vanskelig og farlig at Kystverket i sin tid renska straumen og bygde en forhalingsmur av betong langs vestsida. Da kunne båtene dras fra land inn og ut av straumen. Muren er litt merket av tidens tann, men trygg å gå på. Rekkverket er stedvis i dårlig forfatning, så vær forsiktig. 

Det står mye fisk i strømmen, prøv fiskelykken i utløpet. 

Tilkomst

For å komme til Storstraumen tar du av fra Fv 714 mot Vikan rett nord for ungdomshuset i Barmfjorden. Fra Vikan kjører du over brua til Øya, p-plass på venstre side ca 150 meter fra brua. Merka sti fra P-plassen. Underveis passerer du 2 gravrøyser fra bronsealderen og en steinalderboplass.

 

FAKTA

  • Ca 1 times fottur
  • P-plass ca 2 km fra hotellet
  • P-plass rett ved stien
 

Storstraumen. Kraftig tidevannstrøm. 

Glaupa

Alder på barn
Har du en kampanjekode eller firmakode
Lukk

Storstraumen

Storstraumen