Viewing entries in
Øyriket

Svellingen, Frøya

Dette område var tidligere et slags sentrum og trafikk-knutepunkt mellom øyrekka og Fast-Frøya. Da de gamle fiskeværene Titran og Sula ble lagt ned på 1700-tallet, ble Sletta valgt som nytt kirkested. Den første kirka ble bygd i 1755. Den nåværende er den tredje i rekken.

Inntian, Frøya

Her er det ikke lenger noen fastboende. Folk har likevel vært flinke til å ta vare på bebyggelsen her, og øya er flittig brukt av utflyttere og turister.

Titran på Frøya

Titran på Frøya

«Når man unntar den side hvor Titran er sammenbundet med Frøya er den på alle øvrige kanter omgitt av det ville hav, hvis brusen forårsaker bevegelser på det lille land som jordskjelv. Samme heftighet forøkes ved en nærliggende strøm, kalt Svalgballen, hvor en del av det ville hav styrter seg gjennom en åpning mellom Titran og Frøya ut i den åpne sjø på den andre siden med en sådan heftighet at det hvite skum kan sees mange favner opp i luften på lang avstand….»

Sistranda på Frøya

Sistranda har etter hvert blitt et flott kommunesenter. Fra kun et rådhus, noen få butikker, sentralskole, internat for elever fra øyrekka og svømmebasseng til i dag hvor man finner både kjøpesenteret Stjernesenteret med flere butikker og variert utvalg og Frøya Kultur– og kompetansesenter som ble innvia i 2014.

Fillan på Hitra

Fillan på Hitra

I dag framstår Fillan som et fullverdig kommunesenter med to kjøpesentra, mediahus, kontorfunksjoner for flere offentlige etater, videregående skole, idrettshall og idrettspark og små –og mellomstore bedrifter.